Κύπρος: Επίσημη ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου για το El Diablo!

Την αντίδρασή της στο τραγούδι που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision εκφράζει επίσημα σήμερα και η Κυπριακή Εκκλησία. Είναι ουσιαστικά η πρώτη σημαντική θεσμική αντίδραση, αφού μέχρι τώρα όσοι αντιδρούσαν ήταν μεμονωμένοι πολίτες και κόμματα/ οργανώσεις εκτός δημοκρατικού τόξου.

Για “παγκόσμια γελοιοποίηση” κάνει λόγο η ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου “με την παρουσίαση της διακήρυξης ότι παραδίδουμε τον εαυτό μας στο διάβολο και ότι προάγουμε με τον τρόπο αυτό την λατρεία του. Πρόκειται ουσιαστικά για την εξύμνηση μίας μοιρολατρικής υποταγής και παράδοσης του ανθρώπου στην εξουσία του διαβόλου”, ενώ σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για “θλιβερή υποκουλτούρα, ανάξια του πολιτισμού και των αξιών του λαού μας και αντιστρατεύεται τις Ελληνικές και Ορθόδοξες παραδόσεις του”.

Η Κυπριακή Εκκλησία επικαλείται ακόμη καταξιωμένους μουσικούς, οι οποίοι “εξέφρασαν ήδη την αντίθεσή τους”, ενώ κλείνοντας καλεί την Κυβέρνηση, “η οποία διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ και στην οποία αυτό είναι υπόλογο, να μεριμνήσει για την ακύρωση της επιλογής του συγκεκριμένου τραγουδιού και την αντικατάστασή του με άλλο το οποίο να εκφράζει την Ιστορία, τον Πολιτισμό, τις Παραδόσεις και διεκδικήσεις μας”.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μετὰ τὴ δημοσιοποίηση τοῦ τίτλου καὶ τοῦ περιεχομένου τοῦ τραγουδιοῦ, τὸ ὁποῖο, δυστυχῶς, ἐνέκρινε τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Ἱδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἐκπροσωπήσει τὴν πατρίδα μας στὸν διαγωνισμὸ τραγουδιοῦ τῆς Eurovision, ἐκφράζει ἔντονη διαφωνία καὶ ἀπογοήτευση τόσο γιὰ τὴ στάση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΡΙΚ ὅσο καὶ τῶν ἄλλων ἰθυνόντων, οἱ ὁποῖοι ἀντὶ νὰ συμβάλουν στὴν προώθηση τῶν δικαίων τοῦ λαοῦ μας καὶ στὴν προβολὴ τῶν αἰτημάτων του γιὰ ἐλευθερία καὶ κατίσχυση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, μέσω ὁποιουδήποτε προσφερόμενου διεθνοῦς βήματος προέκριναν τὴν παγκόσμια γελοιοποίησή μας μὲ τὴν παρουσίαση τῆς διακήρυξης ὅτι παραδίδουμε τὸν ἑαυτό μας στὸ διάβολο καὶ ὅτι προάγουμε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν λατρεία του. Πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν ἐξύμνηση μίας μοιρολατρικῆς ὑποταγῆς καὶ παράδοσης τοῦ ἀνθρώπου στὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου.

Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ μεταφορικὴ ἑρμηνεία τοῦ τραγουδιοῦ ποὺ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Ρ.Ι.Κ., ἐπισημαίνομεν ὅτι αὐτὴ οὐδόλως ἀντικατοπτρίζει τὸ προκλητικὸ καὶ ἀπαράδεκτο περιεχόμενο τῶν στίχων του, τὸ ὁποῖο δὲν παύει νὰ ἐκπροσωπεῖ μιὰ θλιβερὴ ὑποκουλτούρα, ἀνάξια τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν ἀξιῶν τοῦ λαοῦ μας καὶ ἀντιστρατεύεται τὶς Ἑλληνικὲς καὶ Ὀρθόδοξες παραδόσεις του. Ὑπὸ ὁποιαδήποτε ὀπτικὴ γωνία καὶ μὲ ὁποιεσδήποτε ἐπεξηγήσεις κι ἂν δοῦμε τοὺς στίχους τοῦ τραγουδιοῦ, αὐτοὶ δὲν στέλλουν τὰ καταλληλότερα μηνύματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ σταλοῦν ἀπὸ μία ἡμικατεχόμενη πατρίδα  ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ ἀπελευθέρωση καὶ ἀποτροπὴ τῆς πλήρους ὑποδούλωσής της.

Μὲ ὁρατὸ τὸν κίνδυνο τῆς προκλητικῆς βουλιμίας τῶν κατακτητῶν Τούρκων καὶ προβάλλοντας τὸ μεγαλεῖο τῆς διακοσιοστῆς ἐπετείου ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, καλοῦμε τὸν λαό μας νὰ παραμείνει προσηλωμένος στὶς ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικὲς ἀξίες τοῦ μεγαλειώδους ἀγώνα τοῦ 1821, νὰ κρατήσει ἀκράδαντη τὴν προσήλωσή του στὴν πίστη τῶν πατέρων του, δεδομένο τὸ ὁποῖο τὸν διαφύλαξε μέχρι σήμερα.

Καθημερινὰ γινόμαστε δέκτες σωρείας ἀντιδράσεων ἀπὸ χιλιάδες συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι ἐκφράζουν τὴ δικαιολογημένη δυσαρέσκειά τους γιὰ τὸ ἐν λόγῳ τραγούδι, ὅπως καὶ γιὰ τὸν τρόπο ἐπιλογῆς του. Καταξιωμένοι μουσικοὶ τοῦ τόπου μας ἐξέφρασαν ἤδη τὴν ἀντίθεσή τους, γεγονὸς τὸ ὁποῖο -χωρὶς ἐμεῖς νὰ τὸ προκαλέσουμε- προσέκρουσε στὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καὶ ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ μας, ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ἀλάθητο κριτήριό του τὸ ἀπέρριψε χωρὶς προϋποθέσεις.

Καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία διορίζει τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΡΙΚ καὶ στὴν ὁποία αὐτὸ εἶναι ὑπόλογο, νὰ μεριμνήσει γιὰ τὴν ἀκύρωση τῆς ἐπιλογῆς τοῦ συγκεκριμένου τραγουδιοῦ καὶ τὴν ἀντικατάστασή του μὲ ἄλλο τὸ ὁποῖο νὰ ἐκφράζει τὴν Ἱστορία, τὸν Πολιτισμό, τὶς Παραδόσεις καὶ διεκδικήσεις μας. Ζοῦμε σὲ ἕνα Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ τόπο στὸν ὁποῖο ἐδῶ καὶ δύο χιλιάδες χρόνια ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τῆς παρουσίας τῶν ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Παύλου καὶ τοῦ νέφους τῶν Ἁγίων καὶ μαρτύρων τῆς πίστης μας καταργεῖ τὴν ἐξουσία τοῦ διαβόλου καὶ ἐλευθερώνει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἂς μὴ γινόμαστε, ἐπιλήσμονες καὶ καταπατητὲς αὐτῆς τῆς ἀλήθειας.

Πηγή: Εκκλησία της Κύπρου
7 ΣΧΟΛΙΑ
 1. Κωνσταντίνος
  Κωνσταντίνος says:

  Η Κύπρος δεν άλλαξε χρονιά; Δε μπήκε στο 2021; Πιο πολύ για μεσαίωνας κάνει όλο αυτό…
  Εντάξει παιδιά και εμεις πιστεύουμε αλλά η κατάσταση καταντά γελοία, που και να έστελναν τους lordi η τους hatari…
  Στα όρια της παράνοιας όλο αυτό, μιλάμε για μια κοπέλα που μέσω της eurovision προσπαθεί να κάνει το μουσικό της άνοιγμα, μιλάμε για ένα τραγούδι σε ένα μουσικό διαγωνισμό, κρίμα τέτοιες αντιδράσεις και αντιλήψεις, κρίμα!

  Απάντηση
 2. Me myself and I
  Me myself and I says:

  ΧΑΧΑΧΑΧ αγαπάμε τρελους χριστιανούς … Γενικά φέτος όλη η φάση έχει πολυ πλάκα… Έχουμε πάει από την zara Larson να την κράζει στο τουητερ στην μια Καλιφα να την ανεβάζει στο ινσταγκραμ στο να κάνουν κανσελντ την Τσαγκρινού επειδή το τραγουδι μοιάζει με το bad romance και τώρα σε αυτό.

  Απάντηση
 3. Miltos
  Miltos says:

  Μπράβο. Για τον ιερέα που παρενοχλούσε κοριτσάκια και τον μοναχό που έκανε το ίδιο σε αγοράκια θα πει κάτι η Κυπριακή εκκλησία ή θα περάσει στο ντούκου?? ΕΛΕΟΣ. Πραγματικά δε λυπάμαι κανένα παρά μόνο την Έλενα που σίγουρα με αυτά που βλέπει δεν είναι και πολύ χαρούμενη…

  Απάντηση
 4. Γιώργος Eurovision
  Γιώργος Eurovision says:

  1800 στην Κύπρο όταν πάρουν πίσω την υπόλοιπη θα μπούνε στο 1821 και αργότερα μπορεί να φτάσουν στην σημερινή εποχή ( δεν μιλάω για όλους)

  Απάντηση
  • gogos
   gogos says:

   Τι δουλειά έχουν τα κατεχόμενα με την ανακοίνωση και τις αντιρρήσεις της εκκλησίας;;
   Τουλάχιστον ατυχέστατο (για να το πω κομψά) το σχόλιο σου.

   Καταλαβαίνω ότι αναφέρεσαι για τα “σκουριασμένα” μυαλά ορισμένων, αλλά δεν χρειαζόταν η αναφορά σου στην ματωμένη διχοτόμηση.
   Σε παρακαλώ θερμά να ανακαλέσεις!

   Απάντηση
 5. Greco London
  Greco London says:

  Σκοταδισμός, υποκρισία και άκρατος πολιτικαντισμος από την εκκλησία… Ααα ρε Κύπρο θέλεις και eurovision τη στιγμή που σε κυβερνάνε οι παπάδες!!! Λυπάμαι την Έλενα ελπίζω να αντέξουν τις πιέσεις και να τους γράψουν.. Η λογοκρισία να μην περάσει!!

  Απάντηση

Υποβολή Σχολίων

Θέλετε να συμμετέχετε στη συζήτηση;
Μη διστάσετε!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *