Άρθρα

Eurovision 2022: Τα αποτελέσματα του poll μας!

Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκαν μέσω ζωντανής μετάδοσης στο κανάλι Douze Points στο Youtube τα αποτελέσματα του Poll μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ:

Με 30 μέλη κριτικής επιτροπής και 1500 ψήφους κοινού, τα τελικά αποτελέσματα έχουν, λοιπόν, ως εξής:

 1. Ελλάδα 462 πόντους
 2. Σουηδία 304 πόντους
 3. Ολλανδία 296 πόντους
 4. Ισπανία 262 πόντους
 5. Ιταλία 245 πόντους
 6. Κύπρος 169 πόντους
 7. Αλβανία 155 πόντους
 8. Αγγλία 150 πόντους
 9. Φινλανδία 134 πόντους
 10. Πολωνία 118 πόντους
 11. Αυστρία 118 πόντους
 12. Αυστραλία 115 πόντους
 13. Νορβηγία 98 πόντους
 14. Σερβία 98 πόντους
 15. Αρμενία 98 πόντους
 16. Γαλλία 95 πόντους
 17. Ουκρανία 93 πόντους
 18. Πορτογαλία 92 πόντους
 19. Εσθονία 65 πόντους
 20. Βέλγιο 65 πόντους
 21. Κροατία 65 πόντους
 22. Λιθουανία 64 πόντους
 23. Τσεχία 63 πόντους
 24. Αζερμπαιτζάν 32 πόντους
 25. Γερμανία 28 πόντους
 26. Μαυροβούνιο 135 πόντους (Β ημιτελικός)
 27. Μάλτα 119 πόντους (Β ημιτελικός)
 28. Ρουμανία 118 πόντους (Β ημιτελικός)
 29. Άγιος Μαρίνος 100 πόντους (Β ημιτελικός)
 30. Ισλανδία 77 πόντους (Α ημιτελικός)
 31. Ελβετία 77 πόντους (Α ημιτελικός)
 32. Μολδαβία 74 πόντους (Α ημιτελικός)
 33. Λετονία 69 πόντους (Α ημιτελικός)
 34. Δανία 61 πόντους (Α ημιτελικός)
 35. Ιρλανδία 62 πόντους (Β ημιτελικός)
 36. Ισραήλ 61 πόντους (Β ημιτελικός)
 37. Βόρεια Μακεδονία 53 πόντους (Β ημιτελικός)
 38. Σλοβενία 45 πόντους (Α ημιτελικός)
 39. Γεωργία 38 πόντους (Β ημιτελικός)
 40. Βουλγαρία 32 πόντους (Α ημιτελικός)

Η κριτική επιτροπή στον τελικό ψήφισε ως εξής:

 1. Ελλάδα 284 πόντους
 2. Σουηδία 184 πόντους
 3. Ολλανδία 177 πόντους
 4. Ισπανία 123 πόντους
 5. Ιταλία 119 πόντους
 6. Φινλανδία 96 πόντους
 7. Αυστραλία 73 πόντους
 8. Αλβανία 70 πόντους
 9. Αγγλία 66 πόντους
 10. Αυστρία 64 πόντους
 11. Αρμενία 56 πόντους
 12. Πορτογαλία 48 πόντους
 13. Πολωνία 46 πόντους
 14. Κροατία 45 πόντους
 15. Σερβία 44 πόντους
 16. Κύπρος 37 πόντους
 17. Νορβηγία 36 πόντους
 18. Ουκρανία 30 πόντους
 19. Βέλγιο 29 πόντους
 20. Λιθουανία 28 πόντους
 21. Γαλλία 28 πόντους
 22. Εσθονία 24 πόντους
 23. Αζερμπαιτζάν 14 πόντους
 24. Γερμανία 11 πόντους
 25. Τσεχία 8 πόντους

Το κοινό συμφώνησε και διαφώνησε ψηφίζοντας στον τελικό ως εξής:

 1. Ελλάδα 178 πόντους
 2. Ισπανία 139 πόντους
 3. Κύπρος 132 πόντους
 4. Ιταλία 126 πόντους
 5. Σουηδία 120 πόντους
 6. Ολλανδία 119 πόντους
 7. Αλβανία 85 πόντους
 8. Αγγλία 84 πόντους
 9. Πολωνία 72 πόντους
 10. Γαλλία 67 πόντους
 11. Ουκρανία 63 πόντους
 12. Νορβηγία 62 πόντους
 13. Τσεχία 55 πόντους
 14. Αυστρία 54 πόντους
 15. Σερβία 54 πόντους
 16. Πορτογαλία 44 πόντους
 17. Αυστραλία 42 πόντους
 18. Αρμενία 42 πόντους
 19. Εσθονία 41 πόντους
 20. Φινλανδία 39 πόντους
 21. Λιθουανία 36 πόντους
 22. Βέλγιο 36 πόντους
 23. Κροατία 20 πόντους
 24. Αζερμπαιτζάν 18 πόντους
 25. Γερμανία 17 πόντους

Ακολουθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα κάθε ημιτελικού:

Πρώτος ημιτελικός

 1. Ελλάδα 538 πόντους
 2. Ολλανδία 401 πόντους
 3. Αλβανία 310 πόντους
 4. Αυστρία 259 πόντους
 5. Νορβηγία 243 πόντους
 6. Ουκρανία 240 πόντους
 7. Αρμενία 236 πόντους
 8. Πορτογαλία 203 πόντους
 9. Λιθουανία  144 πόντους
 10. Κροατία 121 πόντους
 11. Ελβετία 77 πόντους
 12. Ισλανδία 77 πόντους
 13. Μολδαβία 74 πόντους
 14. Λετονία 69 πόντους
 15. Δανία 61 πόντους
 16. Σλοβενία 45 πόντους
 17. Βουλγαρία 32 πόντους

Κριτική επιτροπή:

 1. Ελλάδα 294 πόντους
 2. Ολλανδία 214 πόντους
 3. Αλβανία 154 πόντους
 4. Αρμενία 138 πόντους
 5. Αυστρία 131 πόντους
 6. Νορβηγία 114 πόντους
 7. Πορτογαλία 110 πόντους
 8. Ουκρανία 105 πόντους
 9. Κροατία 75 πόντους
 10. Λιθουανία 69 πόντους
 11. Λετονία 32 πόντους
 12. Δανία 30 πόντους
 13. Ισλανδία 28 πόντους
 14. Μολδαβία 28 πόντους
 15. Ελβετία 16 πόντους
 16. Σλοβενία 10 πόντους
 17. Βουλγαρία 8 πόντους

Κοινό:

 1. Ελλάδα 244 πόντους
 2. Ολλανδία 187 πόντους
 3. Αλβανία 156 πόντους
 4. Ουκρανία 135 πόντους
 5. Νορβηγία 129 πόντους
 6. Αυστρία 128 πόντους
 7. Αρμενία 98 πόντους
 8. Πορτογαλία 93 πόντους
 9. Λιθουανία 75 πόντους
 10. Ελβετία 51 πόντους
 11. Ισλανδία 49 πόντους
 12. Μολδαβία 46 πόντους
 13. Κροατία 46 πόντους
 14. Λετονία 37 πόντους
 15. Σλοβενία 35 πόντους
 16. Δανία 31 πόντους
 17. Βουλγαρία 24 πόντους

Δεύτερος ημιτελικός

 1. Σουηδία 417 πόντους
 2. Κύπρος 297 πόντους
 3. Πολωνία 270 πόντους
 4. Φινλανδία 269 πόντους
 5. Αυστραλία 256 πόντους
 6. Σερβία 216 πόντους
 7. Εσθονία 215 πόντους
 8. Βέλγιο 196 πόντους
 9. Τσεχία 160 πόντους
 10. Αζερμπαιτζάν 150 πόντους
 11. Μαυροβούνιο 135 πόντους
 12. Μάλτα 119 πόντους
 13. Ρουμανία 118 πόντους
 14. Άγιος Μαρίνος 100 πόντους
 15. Ιρλανδία 62 πόντους
 16. Ισραήλ 61 πόντους
 17. Βόρεια Μακεδονία 53 πόντους
 18. Γεωργία 38 πόντους

Κριτική επιτροπή:

 1. Σουηδία 236 πόντους
 2. Φινλανδία 174 πόντους
 3. Αυστραλία 150 πόντους
 4. Πολωνία 117 πόντους
 5. Κύπρος 114 πόντους
 6. Εσθονία 111 πόντους
 7. Σερβία 111 πόντους
 8. Βέλγιο 102 πόντους
 9. Αζερμπαιτζάν 85 πόντους
 10. Μάλτα 71 πόντους
 11. Μαυροβούνιο 65 πόντους
 12. Άγιος Μαρίνος 59 πόντους
 13. Τσεχία 58 πόντους
 14. Ρουμανία 57 πόντους
 15. Ισραήλ 20 πόντους
 16. Γεωργία 13 πόντους
 17. Βόρεια Μακεδονία 12 πόντους
 18. Ιρλανδία 11 πόντους

Κοινό:

 1. Κύπρος 183 πόντους
 2. Σουηδία 181 πόντους
 3. Πολωνία 153 πόντους
 4. Αυστραλία 106 πόντους
 5. Σερβία 105 πόντους
 6. Εσθονία 104 πόντους
 7. Τσεχία 102 πόντους
 8. Φινλανδία 95 πόντους
 9. Βέλγιο 94 πόντους
 10. Μαυροβούνιο 70 πόντους
 11. Αζερμπαιτζάν 65 πόντους
 12. Ρουμανία 61 πόντους
 13. Ιρλανδία 51 πόντους
 14. Μάλτα 48 πόντους
 15. Άγιος Μαρίνος 41 πόντους
 16. Βόρεια Μακεδονία 41 πόντους
 17. Ισραήλ 41 πόντους
 18. Γεωργία 25 πόντους

Αυτά, επομένως, είναι τα αποτελέσματα του Poll μας για φέτος! Μένει να δούμε αν οι προτιμήσεις μας αποτελέσουν πραγματικότητα σε λίγες μέρες, αφού σύντομα ξεκινούν οι πρόβες για την Eurovision 2022!

Μείνετε συντονισμένοι στο Eurovisionfun, καθώς έρχεται πλούσιο αποκλειστικό υλικό προβών!

Eurovision 2022: Παρακολουθήστε ζωντανά τα αποτελέσματα του poll μας απόψε!

Τερματικός σταθμός του Poll μας η σημερινή μέρα, αφού ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την ψηφοφορία του Μεγάλου Τελικού και τις 1500 διαφορετικές βαθμολογίες που λάβαμε, ακολουθούν τα αποτελέσματα, τα οποία θα ανακοινωθούν απόψε μέσα από ζωντανή μετάδοση στο κανάλι Douze Points στο Youtube.

H μετάδοση θα γίνει στις 22:00 και θα αποτελεί προσομοίωση ενός τυπικού τελικού Eurovision. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά, με τον κάθε συντάκτη του Eurovisionfun να δίνει τους πόντους του και έπειτα από τις βαθμολογίες των κριτικών να προστίθενται οι συνολικοί βαθμοί του κοινού, που καθορίστηκαν από εσάς! Συνεπώς, το 50% του αποτελέσματος καθορίσθηκε με βάση την δική σας ψηφοφορία και το υπόλοιπο 50% από τους συντάκτες του Eurovisionfun.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρεμιέρα παρακάτω:

Η σειρά εμφάνισης των χωρών του Μεγάλου Τελικού προέκυψε ύστερα από κλήρωση του μισού που θα εμφανιστεί η κάθε χώρα, τα αποτελέσματα της οποία ανακοινώθηκαν στα βίντεο των ημιτελικών (πρώτου και δεύτερου). Στη συνέχεια, έγινε η ταξινόμηση των χωρών λαμβάνοντας υπόψιν τα ίδια κριτήρια με των διοργανωτών της Eurovision (είδος τραγουδιών κλπ). Προκύπτει, επομένως, η ακόλουθη σειρά εμφάνισης:

 1. Αυστρία
 2. Αρμενία
 3. Ηνωμένο Βασίλειο
 4. Σερβία
 5. Πολωνία
 6. Τσεχία
 7. Ολλανδία
 8. Αλβανία
 9. Ιταλία
 10. Βέλγιο
 11. Ελλάδα
 12. Εσθονία
 13. Κροατία
 14. Κύπρος
 15. Πορτογαλία
 16. Φινλανδία
 17. Λιθουανία
 18. Ουκρανία
 19. Αζερμπαϊτζάν
 20. Γαλλία
 21. Αυστραλία
 22. Νορβηγία
 23. Σουηδία
 24. Γερμανία
 25. Ισπανία

Μέχρι τότε μπορείτε να θυμηθείτε τις συμμετοχές που διαγωνίζονται στον Μεγάλο Τελικό παρακάτω:

Συντονιστείτε, λοιπόν, το βράδυ στην αυλαία του poll μας, για να μάθουμε όλοι μαζί τον φετινό μας νικητή!

 

Eurovision 2022 Poll: Ψηφίστε για τον Μεγάλο Τελικό!

Μετά από τη ψηφοφορία για τους δυο ημιτελικούς, όπου λάβαμε 2300 διαφορετικές ψηφοφορίες, και τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων (τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου ημιτελικού) ακολουθεί η μεγάλη μας ψηφοφορία για τον Μεγάλο Τελικό.

Ψηφίζουμε μέχρι την Τετάρτη 20 Απριλίου τα 10 αγαπημένα μας τραγούδια, ψηφίζοντας με βαθμούς όπως στη Eurovision, δηλαδή με 12-10-8 τα περισσότερο αγαπημένα αντίστοιχα, και με 7-1 τα υπόλοιπα τραγούδια του τοπ 10 σας (με 1 πόντο στο τραγούδι που έχετε στη 10η θέση)

Ψηφοφορίες που δεν περιέχουν όλους τους βαθμούς θεωρούνται άκυρες και δεν προσμετρώνται.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών του Μεγάλου Τελικού προέκυψε ύστερα από κλήρωση του μισού που θα εμφανιστεί η κάθε χώρα, τα αποτελέσματα της οποία ανακοινώθηκαν στα βίντεο των ημιτελικών (πρώτου και δεύτερου). Στη συνέχεια, έγινε η ταξινόμηση των χωρών λαμβάνοντας υπόψιν τα ίδια κριτήρια με των διοργανωτών της Eurovision (είδος τραγουδιών κλπ). Προκύπτει, επομένως, η ακόλουθη σειρά εμφάνισης:

 1. Αυστρία
 2. Αρμενία
 3. Ηνωμένο Βασίλειο
 4. Σερβία
 5. Πολωνία
 6. Τσεχία
 7. Ολλανδία
 8. Αλβανία
 9. Ιταλία
 10. Βέλγιο
 11. Ελλάδα
 12. Εσθονία
 13. Κροατία
 14. Κύπρος
 15. Πορτογαλία
 16. Φινλανδία
 17. Λιθουανία
 18. Ουκρανία
 19. Αζερμπαϊτζάν
 20. Γαλλία
 21. Αυστραλία
 22. Νορβηγία
 23. Σουηδία
 24. Γερμανία
 25. Ισπανία

Ακολουθεί το recap των συμμετοχών του Μεγάλου Τελικού, αλλά και η φόρμα ψηφοφορίας:

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΕΔΩ

 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 25/4 μέσα από αναλυτικό βίντεο ψηφοφορίας του Douze Points. Το 50% του αποτελέσματος θα καθορισθεί με βάση την δική σας ψηφοφορία και το υπόλοιπο 50% από τους συντάκτες του Eurovisionfun.


Μπορείτε να ψηφίσετε για τον Μεγάλο Τελικό του poll μας εδώ!

 

Eurovision 2022 Poll: Τα αποτελέσματα του Δεύτερου Ημιτελικού!

Περισσότερες από 2.300 διαφορετικές ψηφοφορίες είχαμε για το Poll μας και ήδη τα αποτελέσματα του Δεύτερου Ημιτελικού έχουν γίνει γνωστά. Το 50% του αποτελέσματος κρίθηκε από τις ψήφους των αναγνωστών μας και το υπόλοιπο 50% από τους συντάκτες του Eurovisionfun.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο του τελικού (σε τυχαία σειρά), είναι οι εξής:

 • Βέλγιο
 • Φινλανδία
 • Αυστραλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Σερβία
 • Τσεχία
 • Αζερμπαϊτζάν
 • Εσθονία
 • Κύπρος

Οι χώρες που δεν τα κατάφεραν και οι βαθμολογίες τους:

11. Μαυροβούνιο 135

12. Μάλτα 119

13. Ρουμανία 118

14. Άγιος Μαρίνος 100

15. Ιρλανδία 62

16. Ισραήλ 61

17. Βόρεια Μακεδονία 53

18. Γεωργία 38

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο βίντεο του Douze Points που ακολουθεί:

Μείνετε συντονισμένοι, καθώς αύριο ακολουθεί το recap του Μεγάλου Τελικού και η εκκίνηση της ψηφοφορίας για να αποφασίσουμε τον δικό μας νικητή της Eurovision 2022!

Eurovision 2022 Poll: Τα αποτελέσματα του Πρώτου Ημιτελικού!

Περισσότερες από 2.300 διαφορετικές ψηφοφορίες είχαμε για το Poll μας και ήδη τα αποτελέσματα του Πρώτου Ημιτελικού έχουν γίνει γνωστά. Το 50% του αποτελέσματος κρίθηκε από τις ψήφους των αναγνωστών μας και το υπόλοιπο 50% από τους συντάκτες του Eurovisionfun.

Οι δέκα χώρες που πήραν το εισιτήριο του τελικού (σε τυχαία σειρά), είναι οι εξής:

 • Αρμενία
 • Λιθουανία
 • Νορβηγία
 • Ολλανδία
 • Αυστρία
 • Ελλάδα
 • Ουκρανία
 • Κροατία
 • Αλβανία
 • Πορτογαλία

Οι χώρες που δεν τα κατάφεραν και οι βαθμολογίες τους:

11. Ισλανδία 77

12. Ελβετία 77

13. Μολδαβία 74

14. Λετονία 69

15. Δανία 61

16. Σλοβενία 45

17. Βουλγαρία 32

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο βίντεο του Douze Points που ακολουθεί:

Μην χάσετε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Δεύτερου Ημιτελικού, την Πέμπτη στις 22.00!

Eurovision 2022: Παρακολουθήστε τα αποτελέσματα του poll μας για τους δύο ημιτελικούς!

Όπως κάθε ιστοσελίδα της Eurovision, έτσι και εμείς διοργανώνουμε το poll μας για τον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Σε συνεργασία με το Douze Points στο You Tube, ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων! Read more

Eurovision 2022: Ψηφίστε στο μεγάλο poll μας!

Eurovision χωρίς ψηφοφορία των fan, προβλέψεις και όλα τα συναφή είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά όπως λέει και το γνωστό άσμα. Έτσι φέτος το Eurovisionfun σε συνεργασία με το κανάλι Douze Points στο Youtube διοργανώνουμε ένα μεγάλο poll. Read more